Nowoczesne instalacje energetyczne często są zasilane z wielu źródeł. Urządzenie automatyki SZR polega na kontroli napięcia i pozwala na szybkie wykrycie zakłóceń w układzie zasilania, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości przełącza zasilania na źródło rezerwowe. Takie działanie zapobiega przed kosztownym przestojem.

 

Układy Samoczynnego Załączania Rezerwy zapewniają ciągłe zasilanie obiektów w energię elektryczną, a samoczynne załączanie rezerwy jest dokonywane poprzez automat. 

 

Zasilanie zmienia się natychmiastowo lub z opóźnieniem czasowym - w zależności od potrzeb. 

 

Takie układy zasilania są wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych lub przy planowanych przełączeniach.