Przygotowujemy zarówno koncepcję, jak i projekt, dostawę oraz montaż na obiekcie

Jako firma dostarczamy kompleksowe usługi przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej realizując inwestycje kompleksowo

Na każdą z naszych usług udzielamy gwarancji i zapewniamy obsługę pogwarancyjną

 

 

Ze względu na rodzaj osbługi stacje dzielą się na:

stacje z obsługą zewnętrzną

- instalowane w kablowej sieci SN, w energetyce zawodowej i przemysłowej

- niewielkie gabaraty i ciężar

- optymalne rozwiązanie w terenach zurbanizowanych oraz z utrudnionym dostępem do pracy ciężkiego sprzętu

 

stacje z obsługą wewnętrzną

- posiadają wewnętrzne korytarze, z którego jest możliwy dostęp do urządzeń stacji

- przystosowane do pełnej prefabrykcji i transportu

- stosowane w miejsach kompletnie wyposażonych

- wymagają wyłącznie podłączenie kabli SN, nN, instalacji uziomowej, a następnie wstawienia i podłączenia transformatora