Nasz zespół może Cię wesprzeć w procesie projektowania i realizacji nietypowych obudów i szaf.

 

Im większe wymagania z zakresu bezpieczeństwa rozdzielnic elektrycznych, tym bardziej wydajne i szczegółowe są nasze usługi.

 

Podejmujemy się wykonania specyficznych rozwiązań na podstawie dostarczonego przez zleceniodawcę projektu i według podanych wytycznych takich jak  gabaryty obudowy, poziom stopnia ochrony IP obudów, przyjętą funkcjonalność.

 

Możemy również samodzielnie opracować dokumentację techniczną w oparciu o wymagania techniczne zgodne z normą.

 

 

Oprócz tego oferujemy opracowanie następujących dokumentów w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych:

program funkcjonalno – użytkowy, projekt wstępny, projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / ze zgłoszeniem robót budowlanych,

projekt wykonawczy,

dokumentacja powykonawcza,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

przedmiar robót,

kosztorys inwestorski.